Konsult inom bearbetning, industriell produktion och logistik, materialteknik. Förstudier, flödessimulering, processutveckling.